I. Condicions de contractació i ús de la botiga Ortocanis.com

Ortocanis SL amb domicili al Carrer Eduard Marquina 15, de Badalona (Espanya) és propietària de la marca registrada Ortocanis i de la botiga online d'Ortocanis.com.

L'accés i l'ús de la botiga d'articles per a la rehabilitació animal és completament lliure i gratuït per als usuaris.

Les Condicions de contractació es troben en tot moment a disposició dels usuaris, sent l'accés completament lliure i gratuït, fàcil i directe. Es pot accedir a les Condicions generals i d'ús de la botiga en línia des de qualsevol de les pàgines que la integren.

L'usuari pot copiar i imprimir en qualsevol moment aquestes Condicions de contractació, utilitzant les funcions corresponents del navegador.

Per accedir a la compra de qualsevol producte de la botiga en línia caldrà que el comprador accepti de manera expressa les Condicions generals de contractació i ús de la botiga en línia d'Ortocanis.com.

Les Condicions de contractació són les que figuren publicades a cada moment a la botiga online d'Ortocanis.com. Aquestes Condicions poden ser modificades sense avís previ pel titular de la botiga, motiu pel qual es recomana als usuaris la seva lectura i revisió en cada ocasió en què hagin d'efectuar la compra d'un producte.

ACCÉS I ÚS DE LA BOTIGA ON LINE D'Ortocanis.com I CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

II. Productes

Els productes que apareixen publicats a la botiga en línia d'Ortocanis.com són els que estan disponibles per als usuaris, agrupats segons les seves característiques. Cada fitxa de producte n'identifica les característiques, el preu, el proveïdor o el fabricant.

La botiga online d'Ortocanis.com es reserva el dret de fer promocions i ofertes puntuals de productes ia variar-les sense previ avís.

III. Disponibilitat dels productes

En cas que el producte sol·licitat s'hagués esgotat o es prevegi una demora especial al lliurament, Ortocanis.com es posaria en contacte amb l'usuari per telèfon o per correu electrònic dins de les 48 hores laborables a comptar de la recepció i validació del comanda. Se us comunicarà el nou termini de lliurament. Si així ho preferiu, podreu canviar el producte per un altre de la mateixa família, qualitat i preu o el reemborsament del preu pagat. S'acreditarà al vostre compte bancari, facilitat a aquest efecte, l'import que hagueu pagat, no més tard dels trenta dies següents al pagament de la dita quantitat.


IV. Limitació de responsabilitat

La informaciò subministrada per la botiga online d'Ortocanis.com sobre els productes posats a la venda, procedeix directament dels seus fabricants, per la qual cosa no s'accepta cap responsabilitat sobre el seu contingut ni es garanteix que la informació subministrada sigui completa, fiable o actual, o que el mateix fabricant hagi deixat de fabricar o hagi retirat el producte del mercat. L'usuari pot ampliar aquesta informació adreçant-se directament a la web o servei d'atenció al client del fabricant del producte.

Així mateix, les fotografies publicades no sempre coincideixen amb el producte que representen, per exemple, en color, dibuix o forma. Únicament es publiquen com a referència informativa.

Els logotips o marques dels fabricants, que s'inclouen en l'oferta dels productes, corresponen als seus legítims propietaris, estant la botiga online d'Ortocanis autoritzada per a l'ús comercial dels mateixos.

Si teniu algun dubte sobre un producte, podeu ferenviar la vostra consulta al Servei d'Atenció al Client abans de confirmar la comanda.

V. Procés de compra

Un cop llegides les Condicions de contractació, l'usuari que vulgui comprar un producte dels oferts a la botiga en línia, haurà de seleccionar el producte a adquirir i seguir tots els passos del procés de compra.

L'usuari haurà d'emplenar les dades sol·licitades a l'apartat de dades personals per poder continuar amb la compra.

Els dtats de caràcter personal sol·licitats queden subjectes a la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, conforme s'indica a l'Avís Legal, a l'apartat corresponent d'aquestes Condicions de contractació.

La finalització de forma satisfactòria del procés de compra és una prova inequívoca del consentiment del comprador a aquestes Condicions de contractació.

En el moment en què la botiga online d'Ortocanis.com rep la comanda, envia a l'usuari un missatge automàtic per correu electrònic confirmant la recepció de la comanda, amb el número de referència assignat.

La botiga en línia d'Ortocanis.com procedirà a la tramitació de la comanda un cop hagi rebut la confirmació del pagament realitzat per l'usuari pels diferents mitjans establerts.

L'usuari sempre podràidentificar i corregir les dades i errors en la introducció de les vostres dades, enviant un correu a l'adreça d'atenció al client:

En cas que es necessiti FACTURA DE COMPRA, l'usuari haurà d'enviar per correu electrònic a l'adreça d'atenció al client, imatge de correu el nom o raó social, domicili i dades fiscals NIF o CIF, del titular de la factura. La factura serà enviada per correu ordinari en el termini de quinze dies comptadors des de l'enviament del producte.

VI. Preus

Tots els preus dels productes estan indicats per defecte a Euros, impostos inclosos, exceptuant els d'expedició o enviament i senseincloure les retencions en origen eventualment a càrrec del comprador en funció de la reglamentació fiscal aplicable a determinats països.

Tots els preus dels productes seran incrementats amb el cost d'expedició o enviament.

És imprescindible per a la compra del producte que la liquidació per part de l'usuari inclogui el cost de l'enviament.

Al procés de compra s'especifica l'import de les despeses d'enviament del producte sol·licitat segons la modalitat escollida. Aquest import s'afegeix al preu del producte i s'indica la quantitat total que cal liquidar per cada comanda realitzada.

Per a les vendes realitzades fora del territori nacional comprès a la Península Ibèrica, és a dir, Canàries i alguns països estrangers, els drets de duana i/o altres impostos bojaels, drets dimportació, impostos de lEstat que siguin susceptibles de ser exigibles i /o aplicables, seran a càrrec i responsabilitat del comprador, tant en termes de declaració com de pagament a les autoritats i/o organismes competents del seu país.

Ortocanis.com es reserva el dret de modificar els preus en qualsevol moment, però les comandes seran facturades sobre la base de les tarifes en vigor en el moment de l'enviament electrònic de la vostra comanda.

VII. Formes de pagament:

El pagament és exigible immediatament al moment de la comanda.

S'acceptan els següents mitjans de pagament:

Transferència bancària al compte bancari indicat a la botiga online d'Ortocanis.com, en el procés de compra:

Si tries transferència, apareixeran les dades del número de compte on fer el pagament des de la teva Entitat. Un cop efectuat, procedirem a l'enviament de la comanda. Depenent de lentitat bancària, la transferència és efectiva en 2-3 dies.

Targeta de crèdit VISA/Mastercard: seguint les instruccions indicades a la botiga on line d'Ortocanis.com, que ha establert una política de protecció de la seguretat de les transaccions efectuades a través de la botiga on line. S'ha subscrit al sistemama de seguretat de les transaccions financeres posat a punt per un proveïdor especialitzat, Paypal. Només "Paypal" té coneixement de les dades relatives a la targeta de crèdit i aquestes dades són transmeses únicament en format encriptat.
D'altra banda, Ortocanis.com i els seus col·laboradors o proveïdors no conserven la informació relativa a la targeta de crèdit, només conserven la informació relativa a la seva comanda per assegurar-ne el tractament i el seguiment i informar-lo de les nostres ofertes de productes.

VII. Terminis de lliurament

Els terminis comencen a comptar des que va ser tramitada la comanda per Ortocanis.com, segons s'indica a l'apartat corresponent d'aquestes Condicions generals de contractació, i depenent de la zona d'expedció.

Els terminis indicats són orientatius per a làmbit de lliurament a la Península i Balears i han estat subministrats per l'empresa expedicionària. Ortocanis.com no es fa responsable dels canvis en aquests terminis de lliurament un cop hagi realitzat tots els tràmits de la comanda.

Per a lliuraments fora del territori nacional, Ortocanis.com comunicarà a l'usuari a través del contacte facilitat, qualsevol demora o increment especial en el termini de lliurament.

En el cas que el producte no estigui en estoc, a fàbrica o magatzem, Ortocanis.com es posarà en contacte amb l'usuari per informar-vos del termini de lliurament aproximat per a aquest producte, així mateix se us oferirà la possibilitat d'abonar la quantitat pagada per aquest producte en cas de no estar dacord amb la informació facilitada.

IX. Dret de desistiment

D'acord amb la normativa legal, el comprador disposarà d'un termini de 14 dies hàbils des de la data de recepció del producte per desistir lliurement del contracte i tornar el producte sense incórrer en cap penalització ni cap despesa.

Si el comprador exerceix aquest dret, només queda obligat al pagament de les despeses directes de devolució, és a dir, les despeses de transport.

Per exercir aquest dret, el comprador s'ha de posar en contacte amb el Servei d'Atenció al Client d'Ortocanis.com enviant un correu electrònic a [email protected] o trucant en horari d'atenció al clientte (revisar horari a peu de pàgina) al +34 930 219 323 indicant l'exercici d'aquest dret de desistiment del contracte i identificant-lo amb el número de comanda de compra, factura i producte adquirit i un número de compte on serà abonat l'import pagat pel producte. També podreu enviar el producte directament la nostra adreça adjuntant una nota explicativa del vostre desig de devolució. No és possible tornar peces a mida.

El producte s'haurà de retornar al seu embalatge original complet (accessoris, fulletons, etc.) i precintes de garantia que demostrin el seu no ús, i seran a càrrec del comprador les despeses d'enviament. L'adreça on enviar el producte serà la de la nostra seu, Eduard Marquina 15, 08911 de Badalona, Espanya.

La devolució del preu del producte serà ingressada al compte bancari indicat pel comprador en la comunicació de desistiment en un termini màxim de 30 dies a partir de la recepció del producte, en perfecte estat, per part d'Ortocanis.com.

En cas de tornar un producte des d'un país fora de la Unió Europea, en emplenar la declaració de duanes (CN22 i/o CN23), s'ha d'indicar "Mercaderia tornada - Venda fallida". Si una devolució dóna lloc a despeses de duana, el paquet serà rebutjat i, per tant, serà retingut a la duana o retornat al client. (Qualsevol despesa de duana, impost o cost addicional va a càrrec del remitent).

X. Garantia

Tots els productes comercialitzats per la botiga en línia d'Ortocanis.com gaudeixen del període de garantia que estableix el fabricant.

En cas que el comprador necessiti del servei de garantia per al vostre producte, bé per vicis ocults, per defectes o reparació, podreu posar-vos en contacte directament amb el nostre servei d'Atenció al Client, on us facilitarem tota la informació necessària per a la seva tramitació amb nosaltres o amb el fabricant.

No es consideraran en garantia les reparacions que s'hagin de fer a conseqüència de l'ús del producte o per una manipulació deficient.

XI. Servei d'atenció al client

Per a qualsevol informació o pregunta, el nostre servei d'atenció al client està a la vostra disposició:

[email protected]
Tel. + 34 930 219 323

Revisar horari a peu de pàgina (horari Espanya península).

XII. Protecció de dades i comunicacions electròniques

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Ortocanis.com informa als usuaris que la comunicació de les seves dades de caràcter personal comporta el consentiment inequívoc per part de l'Usuari perquè el titular de la marca tracti de forma automatisada les vostres dades personals i les incorporeu a un fitxer automatitzat de dades caràcter personal, amb la finalitat de (i) permetre la contractació de productes oferts a la botiga online d'Ortocanis.com; (ii) facilitar a l'usuari l'obtenció d'informació sobre productes de la botiga online d'Ortocanis.com, (iii) agilitzar la tramitació, gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i/o rebuig de les comandes dels usuaris per contractar productes oferts a través de la botiga online d'Ortocanis.com, i (iv) autoritzar l'enviament, per mitjans electrònics o en suport paper, d'informació relativa als productes i serveis que ofereix la botiga en línia d'Ortocanis.com.

Així mateix, Ortocanis.com informa a l'usuari que, en els termes establerts a la LOPD, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, i el responsable del seu tractament és Antonio Fernández Gómez, Eduard Marquina 15, 08911 Badalona (Barcelona).

Ortocanis.com es compromet a mantenir i desar les dades de caràcter personal que l'Usuari proporcioni de manera confidencial, garantint-li que el servidor on s'emmagatzemaran i tractaran aquestes dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

Sense perjudici de l'anterior, Ortocanis.com podrà revelar a les Autoritats Públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en poder seu a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

A fi de facilitar la contractació i rebre informació de nous productes, l'usuari autoritza Ortocanis.com, perquè li remeti publicitat per correu o correu electrònic sobre els productes i serveis que ofereix a la botiga online, de conformitat amb la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

XIII. Dret aplicable

Aquest contracte serà interpretat i es regirà conforme a la legislació espanyola vigent, regulada, per als contractes electrònics per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per les condicions Generals de Contractació, per les lleis de Comerç Minorista, Consumidors i Usuaris i aquelles legalment aplicables.

Ortocanis.com i l'usuari sotmeten qualsevol disputa que pogués sorgir o estar relacionada amb la interpretació o controvèrsia resultant del present contracte, amb expressa renúncia de qualsevol fur que li pogués correspondre, als jutjats i tribunals de Badalona.

www.ortocanis.com