Quant de temps pot portar posada el meu gos l'ajuda ortopèdica?


En el cas de les ortesis, és recomanable col·locar-la deu minuts abans de treure al gos a passejar, per a augmentar la temperatura de treball de l'articulació, i mantenir-la posada fins a deu minuts després de tornar a casa.

És important que introdueixis qualsevol tipus de producte ortopèdic de manera gradual i sempre sota supervisió humana. Els primers dies s'ha de comprovar si hi ha reaccions cutànies o enrogiment després d'uns minuts d'utilització (màxim una hora). Utilitzem materials especials per a reduir al mínim els frecs però en alguns casos una exposició excessiva o un desajustament en la tensió de les cintes pot causar reaccions.

A mesura que confirmem que no hi ha senyals de frecs en les zones afectades podrem anar incrementant el temps d'utilització.

En el cas que aparegués algun signe de frec o ferida has de retirar el producte i esperar que la ferida estigui completament curada.

A excepció dels casos on es requereixi una immobilització contínua, es recomana retirar totes les ajudes durant la nit.